Domov Info

Názorový test - voľby do Národnej rady SR 2012

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.

Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú.

Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých strán. Vo výsledkoch sú zobrazené tie, ktoré nám odpovedali.

Spustiť test
Domov

Otázka 1 / 32

Počet volebných obvodov

Na Slovensku je pre voľby do NR SR len jeden volebný obvod so 150 mandátmi. Napríklad v ČR sa do Snemovne volí po krajoch (5-25 mandátových) a do Senátu v jednomandátových obvodoch. Menšie obvody všeobecne uprednostňujú veľké strany, ale tiež zvyšujú väzbu medzi voličom a poslancom.
Počet volebných obvodov pre voľby do NR SR by sa mal zvýšiť.
 
Domov

Otázka 2 / 32

Zjednodušenie vypísania referenda

Na Slovensku je možné vyhlásiť celoštátne referendum po zhromaždení 350 000 podpisov, v "referendovom" Švajčiarsku je treba 50 000 podpisov. Referendum je možné žiadať aj v spolkových krajinách v Nemecku, v celom Nemecku prakticky nie. V ČR to nie je vôbec na základe žiadosti ľudí možné.
Počet podpisov pre vypísanie celoštátneho referenda na základe zhromaždenia podpisov od ľudí by sa mal znížiť.
 
Domov

Otázka 3 / 32

Volebné právo občanov EÚ

Občania EÚ s trvalým pobytom na Slovensku tú môžu voliť pri komunálnych a európskych voľbách. Nemajú však právo voliť do NR SR.
Právo voliť do NR SR by mali mať aj občania EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.
 
Domov

Otázka 4 / 32

Štátne inštitúcie po celom Slovensku

Na Slovensku je veľké množstvo štátnych a štátom platených inštitúcií v Bratislave. Oproti tomu v Nemecku existuje pravidlo, že takéto orgány sa musia rozmiestniť rovnomerne po celej krajine.
(Nové) štátne inštitúcie by mali byť rozmiestnené rovnomerne po celom území Slovenska.
 
Domov

Otázka 5 / 32

Rozšírenie garancií v druhom pilíri

Bolo schválené, že vkladová garancia oproti strate v "druhom pilieri" dôchodkového systému by mala zostať už iba v jednom, a to v dlhopisovom fonde. Zástancovia tvrdia, že to umožní vyšší výnos. Naopak odporcovia upozorňujú na vyššie riziko straty, nikto nie je schopný odhadnúť pohyb trhov na mnoho rokov dopredu.
Garancie vkladov proti strate v "druhom pilieri" dôchodkového systému by mali byť posilnené.
 
Domov

Otázka 6 / 32

Mýto za km

Mýto na diaľniciach sa vyberá dvoma základnými spôsobmi - so zreteľom na prejdenú vzdialenosť (napr. Francúzsko alebo kamióny na Slovensku) alebo paušálom (osobné autá na Slovensku). Mýto za km sa berie ako spravodlivejšie ("kto viac jazdí, viac platí"), ale jeho výber je drahší.
Mýto na diaľniciach pre osobné automobily by sa malo platiť za prejazdenú vzdialenosť.
 
Domov

Otázka 7 / 32

Prídavky len pre sociálne slabších

Na Slovensku platí, že všetky deti majú nárok na prídavky asi 20 € mesačne. Rovnako v Nemecku ich dostávajú všetky deti. Naopak v ČR platí, že príspevky na deti dostávajú len rodiny s príjmom nižším ako 2,4 násobok životného minima.
Prídavky na deti by mali dostávať len deti v rodinách s nižšími príjmami.
 
Domov

Otázka 8 / 32

Znevýhodnenie firem z daňových rájov

Niektoré firmy majú svoje sídlo v tzv. daňových rajoch (napr. Panama, Bermudy, Cyprus), aby mohli ľahšie obchádzať daňové povinnosti a aby skryli svoje ložiskové vlastníctvo. To umožňuje praním špinavých peniazi.
Firmy z daňových rajov by mali byť znevýhodnené pri zadávaní verejných zákaziek.
 
Domov

Otázka 9 / 32

Zákaz zamestnávania na živnostenský list

Zamestnávanie na živnostenský list je spôsob zamestnávania pracovníkov, ktorí sú formálne samostatnými podnikateľmi. Tento spôsob je pre firmu daňovo výhodný, umožňuje rýchle naberie a prepúšťanie zamestnanca, ale aj tak sa na pracovníka nevzťahuje zákonník práce, je tak menej chránený. Napr. v ČR je tento spôsob zamestnávania nelegálny.
Nemalo by byť možné nútiť zamestnancov pracovať na živnostenský list
 
Domov

Otázka 10 / 32

Privatizácia či prenájom letiska v BA

"
Letisko v Bratislave by sa malo predať alebo dlhodobo prenajať
 
Domov

Otázka 11 / 32

Zníženie rozpočtu armády

Slovensko stojí armáda okolo 1 miliardy € ročne (okolo 5% štátneho rozpočtu). Napr. v ČR je to percentuálne podobné, je to zhruba 50 miliárd Kč.
Mali by sa znížiť výdavky na rozpočet armády (v % štátneho rozpočtu).
 
Domov

Otázka 12 / 32

Vystúpenie z EÚ

Odporcovia členstva Slovenska v EÚ argumentujú, že Slovensko stráca svoju suverenitu a že by napríklad bola lepšia voľnejšia aliancia, akou je ekonomická EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Island) spojená s krajinami EÚ dohodami. Naopak zástancovia argumentujú napríklad tým, že takto majú občania Slovenska možnosť viac ovplyvňovať podobu Európy.
Slovensko by malo vystúpiť z EÚ.
 
Domov

Otázka 13 / 32

Stiahnutie sa z Afganistanu

V súčasnosti pôsobí v Afganistane okolo 300 slovenských vojakov. Sú tam napríklad aj vojaci z Nemecka (4800) Alebo ČR (500), z Rakúska prakticky nie.
Slovenskí vojaci by sa mali stiahnuť z Afganistanu najneskôr do konca roka 2013.
 
Domov

Otázka 14 / 32

Vystúpenie z NATO

Slovensko je členom NATO. Napr. Rakúsko jeho členom nie je. Odporcovia členstva napr. hovoria, že po rozpade Varšavskej zmluvy už NATO nie je potrebné a tiež, že zatiaľ zasahovalo len v bývalej Juhoslávii, v Afganistane a čiastočne v Iraku, teda mimo územia svojich členov, hoci má ísť o obrannú organizáciu.
Slovensko by malo vystúpiť z NATO.
 
Domov

Otázka 15 / 32

Pokuty za dopravné priestupky

Pokuty za dopravné priestupky na Slovensku sú stanovené bez ohľadu na príjem dlžníka. Pre rôznych ľudí teda majú rôzne závažnosti (50 € má inú hodnotu pre toho, kto zarába 500 €, a inú pre toho, kto zarába 5 000 €). Takto je popretá ich funkcia trestu pre ľudí s vyššími príjmami. Inou možnosťou je výber pokút v % podľa výšky príjmu. Takto je to vo Fínsku a čiastočne aj v ďalších škandinávskych krajinách alebo v Švajčiarsku.
Pokuty za dopravné priestupky by sa mali aspoň čiastočne stanovovať podľa príjmu dlžníka.
 
Domov

Otázka 16 / 32

Eutanázia

Eutanázia nie je povolená na Slovensku ani v žiadnej z okolitých krajín. Naopak je legálna napríklad v Holandsku alebo v Belgicku.
Mala by sa zaviesť možnosť eutanázie.
 
Domov

Otázka 17 / 32

Interrupcie

Interrupcia na žiadosť matky je na Slovensku možná, rovnako ako napríklad v Česku, Rakúsku, Maďarsku alebo na Ukrajine. V Poľsku je naopak zakázaná až na určité výnimočné prípady.
Mali by byť zakázané interrupcie (okrem výnimočných prípadov ako napr znásilnenie, ohrozenie života matky).
 
Domov

Otázka 18 / 32

Vek trestnej odpovednosti

Na Slovensku je trestná zodpovednosť od 14 rokov (podobne ako napríklad v Nemecku). Napr. v Česku je to 15 rokov.
Mal by byť zvýšený vek trestnej zodpovednosti (napr. na 15 rokov).
 
Domov

Otázka 19 / 32

Daňová progresia

Slovenská republika má jednotnú daň z príjmu 19%. Vďaka zľave na daňovníka ale ide v skutočnosti o daň od 0% (pri minimálnom plate) po 19%. V Nemecku je zdanenie viac progresívne, od 0% po 45% (nad 12000 € mesačne), v ČR je to podobné ako na Slovensku.
Mala by sa zvýšiť daňová progresia u dane z príjmov u ľudí (tj "vyššie % dane pre vyššie príjmy").
 
Domov

Otázka 20 / 32

Miestne referendum

Na Slovensku je pre platnosť miestneho referenda potrebná účasť aspoň 50% obyvateľov obce. Vo veľkých mestách je to podľa skúseností výrazne horšie dosiahnuteľné. Napr. v Poľsku je minimálna účasť pre platnosť referenda 30%, v ČR 35% a v Bavorsku je to odstupňované podľa veľkosti mesta od 20% (pod 50 000 ľudí) po 10% (nad 100 000 ľudí).
Mala by sa znížiť účasť potrebná pre platnosť miestneho referenda aspoň pre veľké mestá.
 
Domov

Otázka 21 / 32

Voľby cez internet

Voliť cez internet je možné v Estónsku. Je to možné vďaka tomu, že estónsky občiansky preukaz obsahuje čip a funguje aj ako (bezplatný) elektronický podpis pre komunikáciu s úradmi. Pri posledných voľbách tento spôsob použilo asi 10% voličov. Na druhú stranu počítačové systémy nie sú stopercentné a existuje tak riziko veľkého volebného podvodu.
Mala by sa zaviesť možnosť voliť cez internet.
 
Domov

Otázka 22 / 32

Dekriminalizácia marihuany

Na Slovensku je trestné prechovávať a pestovať marihuanu, či už pre vlastnú potrebu alebo za účelom predaja. V niektorých krajinách je špecifické používanie, pestovanie a distribúcia legalizovaná. Napr. v ČR je možné legálne pestovať až 5 rastlín konope pre vlastnú potrebu.
Pestovanie marihuany pre vlastnnů potrebu by malo byť dekriminalizované.
 
Domov

Otázka 23 / 32

Dvojité občianstvo

V roku 2010 bol prijatý zákon zakazujúci dvojité občianstvo. Ak získajú teda napríklad príslušníci maďarskej menšiny občianstvo Maďarska, stratí automaticky občianstvo slovenské.
Mal by sa zrušiť zákon zakazujúci dvojité občianstvo
 
Domov

Otázka 24 / 32

ACTA

EÚ sa nedávno pripojila k medzinárodnej dohode ACTA, ktorej cieľom je obmedziť porušovanie autorských práv. Podľa mnohých kritikov však ACTA dáva vládam nástroje k cenzúre internetu. ČR, Poľsko aj iné štáty už ratifikáciu ACTA pozastavili.
ACTA by mala na Slovensku platiť
 
Domov

Otázka 25 / 32

Odchod Grécka z eurozóny

Podľa mnohých ľudí je kvôli zlej hospodárskej situácii nemožné, aby Grécko naďalej používalo euro ako svoju menu. Iní sa domnievajú, že Grécko môže v eurozóne zotrvať, ak prijme nevyhnutné hospodárske reformy.
Grécko by malo byť nútené k odchodu z eurozóny.
 
Domov

Otázka 26 / 32

Zdravotnické poplatky

V roku 2006 boli zrušené poplatky za návštevu lekára. V ČR je za návštevu ordinácie účtovaný poplatok vo výške asi 1 €.
Mali by sa znovuzaviesť zdravotnícke poplatky
 
Domov

Otázka 27 / 32

Fajčenie v reštauráciách

Od 2009 na Slovensku platí zákaz fajčenia vo verejných priestoroch a reštaurácie musia mať stavebne oddelenú časť pre nefajčiarov. V niektorých štátoch EÚ je však fajčenie v reštauráciách úplne zakázané.
Malo by byť úplne zakázané fajčiť v reštauráciách
 
Domov

Otázka 28 / 32

Rýchlosť na diaľniciach

Na Slovenskúu je maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach 130 km/h, ale na vybraných miestach môže byť až 160 km/h V ČR je maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach 130 km/h. V Nemecku nie je vôbec obmedzená.
Malo by sa zrušiť obmedzenia rýchlosti na diaľniciach.
 
Domov

Otázka 29 / 32

Platy počas krízy

V dôsledku hospodárskej krízy sa vybralo menej daní, ktoré sa používajú aj pre platy ľudí platených z verejných peňazí (napr. učitelia, vojaci, policajti, úradníci, sudcovia, politici).
Všetkým ľuďom plateným z verejných peňazí by sa počas krízy mal znížiť plat.
 
Domov

Otázka 30 / 32

Ústav pamäti národa

Ústav pamäti národa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zhromažďuje a spracováva všetky druhy informácií, vzťahujúcich sa na dobu neslobody v rokoch 1939-1989. Ústav pamäti národa je zdrojom kontroverzie a býva obviňovaný z účelového nakladania s archívnymi materiálmi. Obdobný ústav existuje aj v Poľsku alebo v ČR.
Mal by sa zrušiť Ústav pamäti národa.
 
Domov

Otázka 31 / 32

Elektronické aukcie

V súvislosti s korupčnou kauzou Gorila sa hovorí o potrebe zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, najmä o zavedení elektronických aukcií pri nákupoch pre štátnu správu.
Nákupy pre štátnu správu by mali používať elektronické aukcie.
 
Domov

Otázka 32 / 32

Slovenská koruna

Mnohí ľudia považujú euro za prekážku hospodárskeho rozvoja krajín EÚ a požadujú jeho zrušenie. Podľa iných prevažujú výhody existencie eura.
Mala by se opätovne zaviesť koruna
 
Domov

Dôležité otázky

Teraz ešte vyberte otázky, ktorým prikladáte veľkú váhu.

Potom už len dajte Hlasovať