Domov 2 %

Predvolebné testy KohoVolit.eu - voľby do Národnej rady SR 2012

2 percentá

Venujte 2% z daní z príjmov občianskemu združeniu KohoVolit.eu. Ako na to?

Zhoda / nezhoda

Zhoda je v rozsahu medzi -100% a 100%, čím je vyššia, tým podobnejšie vašim odpovediam odpovedali kandidáti. Zhoda 100% znamená, že odpovedali zakaždým rovnako ako vy, pri zhode -100% odpovedali vždy presne naopak. Výsledok okolo 0% hovorí, že v polovici prípadov ste sa zhodli a v polovici nie. Kladné hodnoty tak majú kandidáti, s ktorými sa skôr zhodujete, naopak záporné sú u tých, čo odpovedali skôr proti vám.

Popis výpočtu shody

Pro maximální transparentnost a ověřitelnost spočtených výsledků zde uvádíme, jak se Vaše shoda s poslanci a politickými stranami počítá a také proč se počítá zrovna takhle.

Současný systém hlasování o návrzích zákona má jednu na první pohled překvapivou vlastnost, a to, že mezi hlasováním proti a zdržením se hlasování není žádný rozdíl. Návrh je totiž přijat pouze tehdy, pokud pro něj hlasuje více jak polovina přítomných, tj. hlasujících poslanců. U některých (např. ústavních) zákonů je potřeba určitý počet kladných hlasů (např. 134 nebo 101, na Slovensku např. 75). Nejsou tedy tři možnosti hlasu – pro, proti a zdržení se ale jenom dvě – buď poslanec přijetí návrhu podpoří a hlasuje pro, nebo nepodpoří a pak není rozdíl jestli hlasuje proti nebo se hlasování zdrží. Jedinou možností, jak vyjádřit neutrální postoj k projednávanému návrhu, je nebýt na hlasování přítomen (a to ještě neplatí u těch speciálních hlasování, jako např. o ústavních zákonech).

Shoda s poslancem

Ty návrhy, o kterých nehlasujete se výpočtu neúčastní.

Podle tohoto klíče se každému poslanci sčítají body za všechny návrhy, o kterých jste hlasoval(a) a následně se vydělí počtem těchto návrhů, čím se shoda dostane u všech do rozsahu -1 až 1, tedy -100% až 100%.

Shoda se stranou

Pro výpočet Vaší shody se stranou se opět berou jenom ty návrhy, o kterých jste hlasoval.

Shoda se stranou za jeden návrh se spočte jako průmerná shoda jejích členů. Tedy součet shody všech členů strany za tento návrh podle předchozí sekce dělený počtem těchto poslanců.

Celková shoda strany s Vámi je součtem její shody za jednotlivé návrhy dělená počtem Vámi hlasovaných návrhů, což je opět mezi -1 a 1, tedy -100% a 100%.

Důležitost návrhu

Při svém hlasování, máte u každého návrhu možnost nastavit, jakou má shoda v něm pro Vás důležitost – váhu s jakou se má zahrnout do celkového součtu shody přes všechny návrhy. Každé ze tří úrovní důležitosti (nízká, střední, vysoká) odpovídá jistá váha a celková shoda je pak váženým průměrem shody v jednotlivých návrzích. Ve skutečnosti se tedy místo jednoho bodu ke shodě přičte resp. odečte váha příslušného návrhu a na konci dělí ne počtem návrhů ale, součtem absolutních hodnot jejich vah.

Standardně jsou váhy nastaveny následovně: normální = 1, vysoká = 2.

O projekte

Slovensko-český projekt KohoVolit.eu, prevádzkovaný rovnomenným občianskym združením, poskytuje občanom možnosť nájsť pred voľbami sebe najbližšieho kandidáta, vyhodnotiť doterajšiu prácu parlamentu či zastupiteľstva ako aj ďalšie nástroje na podporu rozhodovania a verejnú kontrolu politiky. Je politicky nezávislý a nekomerčný. Naším cieľom je dať túto možnosť čo najviac ľuďom – dajte vedieť svojim známym, ktorých by to mohlo zaujímať.

Budeme, radi, ak nám dáte vedieť, čo si o projekte myslíte. Chceli by ste na ňom spolupracovať pre vaše mesto či kraj? Alebo máte iný nápad? Napíšte nám!

Predvolebné testy 2012 vznikli vďaka spolupráci s Demagog.sk a stážisty KohoVolit.eu.

V roku 2012 projekt čiastočne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fund. Ďakujeme.